Wymagania

Do prawidłowego działania systemu KBSNet (aplikacji eCorpoNet) wymagane jest:

  • przeglądarka internetowa obsługująca protokół TLS
  • zainstalowane środowisko JAVA (JRE) w wersji minimum 1.7
  • system operacyjny, który obsługuje środowisko JAVA (Windows, Linux, MacOs)
  • dodatkowo przeglądarka plików PDF
System eCorpoNet nie działa na platformach mobilnych (Android, IOS itp). Drukowanie wyciągów oraz wtórników dokumentów wymaga zainstalowania oprogramowania do przeglądania plików PDF przykładowo Adobe Acrobat Reader. W tym celu należy pobrać program instalacyjny ze strony producenta Adobe Acrobat Reader a następnie postepować zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.